OShC-të kanë rol vendimtar në rritjen e barazisë gjinore përmes buxheteve – konkluzionet kryesore të konferencës ndërkombëtare Roli i shoqërisë civile në buxhetimin (e përgjegjshëm gjinor): pjesëmarrja, avokimi dhe llogaridhënia.

Konferenca ndërkombëtare Roli i shoqërisë civile në buxhetimin (e përgjegjshëm gjinor): pjesëmarrja, avokimi dhe llogaridhënia, një event i përbashkët e organizuar nga Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetit Gjinor i organizatave të

Прочитај повеќе »