Ju lutemi shikoni trajnimet e planifikuara lidhur me RrMBGj. Konfirmoni pjesëmarrjen tuaj duke dërguar një e-mail në simonovski@crpm.org.mk duke shprehur gatishmërinë për të marrë pjesë në trajnimet përkatëse. Ju lutemi përfshini në emailin tuaj:

Emri dhe mbiemri:

Vendi:

Lloji i trajnimit:

Lidhja me OSHC (nëse është e aplikueshme):

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide