Search
Обука за идните обучувачи обучувачки во Скопје
Во Скопје, во рамките на проектот „Мрежа за родово одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република Молдавија“, поддржана од Австриската агенција за развој се одржа обука за идните обучувачи и обучувачки кои стекнатото знаење ќе го пренесат за време на идните обуки наменети за граѓанските здруженија, но и потоа со цел зајакнување на способностите и вештините на регионалните граѓански здруженија за следење на буџетското трошење во насока на зајакнување на родовата еднаквост.
Previous slide
Next slide

ШТО Е РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ?

Родово одговорно буџетирање (РОБ) е стратегија која се фокусира на интегрирање на родовата перспектива во планирањето на буџетот, спроведувањето на буџетот и известувањето за буџетот. РОБ има за цел да се подобри еднаквоста помеѓу жените и мажите врз основа на родова анализа во секоја фаза од буџетскиот процес. Тоа значи буџетот да ги рефлектира различните потреби на мажите и жените, да се спроведат буџетски мерки од кои корист ќе имаат мажите и жените и ќе се затворат определени јазови на родова нееднаквост кои постојат; но и известувањето за тоа како се трошеле јавните пари да вклучува информација како спроведениот буџет влијаел на статус на мажите и жените како и на родовата нееднаквост. Оттука на родовиот буџет не треба да се гледа како на дополнителен или одделен буџет за жени, туку како начин за подобро планирање и буџетирање врз основа на конкретни докази за родовата нееднаквост и како буџетот влијае на нејзино намалување.

Активности и настани

Јавен повик за градење капацитети и суб-грантирање за Род и финансирање на климатски промени

Број на повик: 2841/06/24 Проект – ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ОДГОВОРНОСТА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН И МОЛДАВИЈА (Мрежа за родово одговорно буџетирање” ФАЗА II) Финансиран од: Австриската агенција

Прочитај повеќе »

МРОБ НА 68-та годишна средба на Комисијата за статусот на жените

 CSW68 Паралелен настан: ,,Родово одговорно буџетирање: исполнување на заложбите за родова еднаквост во надворешното финансирање од страна на мултилатералните претставници” Мрежата за родово одговорно буџетирање учествуваше во дискусиите на последната

Прочитај повеќе »

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГИ ЗА ДИЗАЈН: Дизајн на пет прирачници

Наслов на проектот: Зајакнување на транспарентноста и отчетноста за родова еднаквост преку зголемување на капацитетот на Мрежата за родово одговорно буџетирање, фаза II Активност: Дизајн на пет Прирачници како дополнителни

Прочитај повеќе »

Обучувач(к)и

,,Обуката за родово одговорно буџетирање ми даде можност да имам подобар увид во политиките за социјална вклученост, особено во однос на унапредување на имплементацијата на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост и целите за одржлив развој. Стекнатите знаења и вештини укажуваат дека буџетите се најважните алатки за вклучување на пристапот до човековите права за жените и девојките, како и за најмаргинализираните групи и лицата со попреченост во рамките на политиките, вклучително и во контекст на справување со СОВИД-19 . Благодарение на МРОБ, можевме да стекнеме знаење за проценка и анализа на политиките за да се осигураме дека сите јавни комунални претпријатија, информации, стоки и услуги се достапни според возраста, полот и попреченоста“
Parascovia Munteanu
Alliance of Organizations for Persons with Disabilities (AOPD)

Подкасти на МРОБ