Напредна обука за родово одговорно буџетирање во Нови Сад
Мрежата за родово одговорно буџетирање ја заврши напредната обука за РОБ во Нови Сад. На едно место се собра одлична група од 28 граѓански здруженија од 7 држави кои се подготвени и возбудени да го следат трошењето на буџетот од родова перспектива, како и оценување на политиките и предлозите во буџетот кои имаа за цел зајакнување на родовата еднаквост.
Обука за идните обучувачи обучувачки во Скопје
Во Скопје, во рамките на проектот „Мрежа за родово одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република Молдавија“, поддржана од Австриската агенција за развој се одржа обука за идните обучувачи и обучувачки кои стекнатото знаење ќе го пренесат за време на идните обуки наменети за граѓанските здруженија, но и потоа со цел зајакнување на способностите и вештините на регионалните граѓански здруженија за следење на буџетското трошење во насока на зајакнување на родовата еднаквост.
Previous slide
Next slide

Активности и настани

Работилница за развој на Комуникациска стратегија на Мрежата за родово одговорно буџетирање, Кишинев, Молдавија

Од 23 до 28 август 2023 година, претставници од Мрежата за родово одговорно буџетирање (МРОБ) се сретнаа во Кишинев, Молдавија со цел да одржат работилница за развој на Комуникациска стратегија и

Прочитај повеќе »

Постојани oбучувач(к)и

Напредната обука за родово одговорно буџетирање е од особена важност за „Радар“ како ново здружени кое допорва треба да се пробие. Стекнавме важни знаења, особено во поглед на начините за подготовка на родова анализа на јавните политики и буџети. Програмите на МРОБ топло ги препорачувам секому кој има намера да се занимава со ова исклучително важно прашање. 

Гордана Мицова Несторовска

Радар

1
Проекти
1
Обуки
1
Предавања
1
Вебинари