Një debat interesant në Shkollën Ekonomike të Londrës nga anëtarët e Grupit për Buxhetin e Gruas
Një debat interesant në Shkollën Ekonomike të Londrës nga anëtarët e Grupit për Buxhetin e Grave pasi Kancelari i Thesarit paraqiti #Buxhetin2020. Disa nga pikat konsistuan në faktin se ky nuk është një buxhet për grate apo fëmijët pasi kujdesi social, nënat beqare, varfëria e fëmijëve nuk përmenden. Familjet e pasura janë ato që përfitojnë nga shkurtimet e taksave ndërkohë financimi i qeverisë vendore është gjithnjë e më i ulët, gjë që ndikon në ofrimin e shërbimeve dhe do të ketë ndikim në cilësinë e jetës që kanë gratë dhe burrat. Kancelari shfaqi një kuptim të dominuar nga mentaliteti mashkullor për shoqërinë duke qënë se ai i konsideron pijetoret si qendra të komunitetit. Në përgjithësi ka një mungesë të analizës gjinore për shumicën e ndërhyrjeve buxhetore. Qeveria kalon nga ashpërsimi në një stimul të madh fiskal, por si zakonisht nuk ka asgjë për gratë.
Trajnim i Avancuar mbi BPGJ në Novi Sad
Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetimit Gjinor përfundoi trajnimin e avancuar për mbikëqyrjen e buxhetit gjinor në Novi Sad. Ne kemi një grup të mahnitshëm prej 28 OShC -ve nga 7 vende që janë gati dhe të ngazëllyer për të monitoruar shpenzimet buxhetore nga perspektiva gjinore, si dhe vlerësimin e politikave dhe propozimeve buxhetore që do të rrisin barazinë gjinore.
Previous
Next

Aktivitete dhe Evente

OShC-të kanë rol vendimtar në rritjen e barazisë gjinore përmes buxheteve – konkluzionet kryesore të konferencës ndërkombëtare Roli i shoqërisë civile në buxhetimin (e përgjegjshëm gjinor): pjesëmarrja, avokimi dhe llogaridhënia.

Konferenca ndërkombëtare Roli i shoqërisë civile në buxhetimin (e përgjegjshëm gjinor): pjesëmarrja, avokimi dhe llogaridhënia, një event i përbashkët e organizuar nga Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetit Gjinor i organizatave të

Lexo më shumë »

Trajnerët

Напредната обука за родово одговорно буџетирање е од особена важност за „Радар“ како ново здружени кое допорва треба да се пробие. Стекнавме важни знаења, особено во поглед на начините за подготовка на родова анализа на јавните политики и буџети. Програмите на МРОБ топло ги препорачувам секому кој има намера да се занимава со ова исклучително важно прашање. 

Гордана Мицова Несторовска

Радар

1
Проекти
1
Обуки
1
Предавања
1
Вебинари