Aktivitete dhe Evente

OShC-të kanë rol vendimtar në rritjen e barazisë gjinore përmes buxheteve – konkluzionet kryesore të konferencës ndërkombëtare Roli i shoqërisë civile në buxhetimin (e përgjegjshëm gjinor): pjesëmarrja, avokimi dhe llogaridhënia.

Konferenca ndërkombëtare Roli i shoqërisë civile në buxhetimin (e përgjegjshëm gjinor): pjesëmarrja, avokimi dhe llogaridhënia, një event i përbashkët e organizuar nga Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetit Gjinor i organizatave të

Lexo më shumë »

Trajnerët

Напредната обука за родово одговорно буџетирање е од особена важност за „Радар“ како ново здружени кое допорва треба да се пробие. Стекнавме важни знаења, особено во поглед на начините за подготовка на родова анализа на јавните политики и буџети. Програмите на МРОБ топло ги препорачувам секому кој има намера да се занимава со ова исклучително важно прашање. 

Гордана Мицова Несторовска

Радар

1
Проекти
1
Обуки
1
Предавања
1
Вебинари