Caută
O dezbatere intreresantă la Școala de Studii Economice din Londra desfășurată de către Women’s Budget Group (membrii grupului Bugetul Femeilor)
O dezbatere intreresantă la Școala de Studii Economice din Londra desfășurată de către Women’s Budget Group, după ce Ministrul Finanțelor a prezentat #Bugetul 2020. Câteva din subiectele abordate…. Acesta nu este un buget al femeilor sau al copiilor, întrucât protecția socială, situația copiilor care trăiesc în sărăcie nu au fost abordate. Reducerile de impozite vor aduce beneficii gospodăriilor bogate, iar finanțarea administrației locale este încă modestă, afectând prestarea serviciilor și respective calitatea vieții femeilor și bărbaților. Ministrul Finanțelor dă dovadă de o înțelegere a funcționării societății dominate de bărbați, dacă consideră că barurile sunt văzute ca centru al comunității. În general, lipsește analiza de gen pentru majoritatea intervențiilor bugetare. Acest Guvern trece de la austeritate la stimulente fiscale majore, dar, ca de obicei, acestea nu sunt pentru femei și pentru afaceri.
Instruire avansată în BSG organizată în Novi Sad
GBWN – Rețeaua pentru Monitorizarea Bugetării Sensibile la Gen a finisat cursul de instruire, nivel avansat, pentru organizațiile member în Novi Sad. Au participat 28 de OSC din 7 țări, care sunt pregătite și entuziasmate să monitorizeze cheltuielile bugetare din perspectiva de gen, precum și să evalueze politicile și propunerile de buget pentru a spori egalitatea de gen.
Participanții la programul Formare de Formatori după prima activitate în cadrul proiectului GBWN - Rețeaua de monitorizare a bugetării sensibile la gen în Balcanii de Vest și Republica Moldova
Pe parcursul a trei zile de formare, personalul partenerilor de proiect și-a sporit capacitățile pentru aplicarea instrumentelor de BSG, asigurându-ne că toate organizațiile partenere (Centrul de Cercetare și Elaborare a Politicilor (partener principal, Macedonia), Ženska Akcija (Muntenegru), Centrul de Cunoștințe în materie de Gen (Serbia), Keystone Moldova (Republica Moldova), Centrul Alianța de Gen pentru Dezvoltare (Albania), Centrul pentru Promovarea Societății Civile (Bosnia și Herțegovina) și Rețeaua Femeilor din Kosovo) au aceiași înțelegere a tematicii, putând să o împărtășească în țările lor. înțelegere și cunoștințe care pot fi transferate la întoarcerea în țară. Mai exact, echipa s-a familiarizat cu mai multe subiecte, cum ar fi punctele de intrare pentru BSG în procesul de bugetare, elementele de bază ale alfabetizării bugetare și analiza veniturilor, abordările de evaluare a politicilor sensibile la dimensiunea de gen, metodele de desfășurare a analizei de politici sensibile la dimensiunea de gen și alte subiecte.
Previous slide
Next slide

Activități și evenimente

APEL PUBLIC PENTRU SERVICII DE TRADUCERE   IP Keystone Moldova, cu susținerea financiară a Agenția Austriacă de Dezvoltare și Agenția Suedeză de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, în cadrul proiectului „Consolidarea transparenței

Citeşte mai mult

Formatori permanenți

„Formarea avansată privind bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen este de o importanță deosebită pentru „Radar”, o nouă OSC care încă nu s-a promovat. Am dobândit cunoștințe importante, în special în ceea ce privește modalitățile de elaborare a analizei din perspectiva dimensiunii de gen privind politicile și bugetele publice. Recomand cu încredere programele GBWN pentru oricine intenționează să se ocupe de acest subiect extrem de important”.

Gordana Micova Nestorovska

RADAR

1
Проекти
1
Обуки
1
Предавања
1
Вебинари