header-image

BSG pentru începători

Curriculumul GBWN prevede pentru această formare un pachet alcătuit din 6 (șase) module, care oferă cunoștințe aprofundate atât în materie de BSG cât și în materie de pledoarie pentru părțile interesate la nivel local / național.

Modulul 1: Introducere în egalitatea de gen și bugetarea sensibilă la gen;

Modulul 2: Inițiativele de bugetare sensibilă la gen;

Modulul 3: Statistici de gen,  date dezagregate pe criteriul de sex, date privind utilizarea timpului și indicatori de gen;

Modulul 4: Instrumente de bugetare sensibilă la gen;

Modulul 5: Aplicații practice;

Modulul 6: Strategii de pledoarie.

Pentru această instruire au mai fost elaborate și materiale suplimentare, cum ar fi teme pentru acasă și exerciții, pentru a înțelege pe deplin curriculumul și pentru a asigura o aplicare practică a cunoștințelor dobândite.