#Emri i OrganizatavePersoni kyçFusha e veprimtarisë
1Gazetarë për të drejtat e njeriutNatasha DokovskaGazetarë; të drejtat e njeriut;
2Shoqata e Grave dhe të Rinjve Romë “Luludi”Ines AmetTw drejtat e Romwve;
3Qendra Rajonale e MjedisitTamara RadovanovicÇështjet e mjedisit;
4IMPETUS – Qendra për internet, zhvillim dhe menaxhim të mirëLiljana Pecova IlieskaSiguria e internetit; menaxhim i mirë;
5MACEFMakedonka Donna Dimitrova

Mjedisi, energjia e qëndrueshme;

6RadarGordana NestorovskaBarazia gjinore; zhvillimi i qëndrueshëm;
7ReactorNeda PetkovskaBarazia gjinore;
8Koalicioni ruralNatasha DimeskaZhvillimi rural; bujqësia e qëndrueshme;
9EHO-StipBeti PeevaBarazia gjinore, eliminimi i dhunës ndaj grave dhe vajzave;
10ProcurareMartina GrncharevskaFinancat publike dhe prokurimi, monitorimi i parave publike;
11FokusUbavka JanevskaQeverisja e mirë, filantropia, forcimi institucional, bashkëpunimi rajonal;
12Mendim FinanciarNatasa Pavicevic StojmenovskaFinancat publike dhe prokurimi, monitorimi i parave publike;
13Aleanca e RinoreNebojsa ZaharievskiPolitikat rinore; angazhimi i të rinjve; aktivizmi rinor;

#Emri i OrganizatavePersoni kyçFusha e veprimtarisë
1Forumi I Gruas, ElbasanShpresa BanjaDhuna në familje, vetëqeverisja lokale, referimi në komuna;
2Qendra Rinore, VloraAlketa LamaniZhvillimi i të rinjve dhe të drejtave, qeverisja lokale, turizmi
3Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile, DurresMiriam ReçiZhvillimi i shoqatave rinore dhe qytetare, të drejtat e njeriut, qeverisja e mirë, zhvillimi rural
4Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Drejta dhe për Zhvillim të QëndrueshëmMegi ZylaliZgjedhje të lira dhe të ndershme, financimi i partive politike, monitorimi i buxheteve komunale
5Vepro për ShoqërinëArmela PengiliPolitikat rinore
6Gruaja tek Gruaja, ShkodraMajlinda AngoniDhuna në familje, vetëqeverisja lokale
7Zhvillimi i Qendrës Alternative të Kërkimit Kërkime statistikore, shërbime publike, vetëqeverisje lokale
8Impakt I RiGerard ManellariTeknologjia dhe Inovacioni, Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut dhe Barazia Gjinore, Mbrojtja e Mjedisit, Zhvillimi i Turizmit, Trashëgimia Kulturore, Sektori Publik dhe Privat, Higjena dhe Shëndetësia
9Gruaja, Komuniteti, MjedisiRonada HoxhaPjesëmarrje efektive dhe aktive e grave dhe vajzave në zhvillimin socio-ekonomik dhe politik në Shqipëri dhe rajon;
10Rinia për Integrim, Aktivizim, NdërgjegjësimMirela JukaBarazia Gjinore
11Urat e Reja, FierZoica BardhiMbrojtja nga dhuna në familje
12Zëri QytetarDenada KorreshiBuxhetimi gjinor, buxhetimi me pjesëmarrje.
13   

#Emri i OrganizatavePersoni kyçFusha e veprimtarisë
1LEX XXI Demokraci; të drejtat e njeriut;
2Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare Barzia Gjinore;
3Shoqata e grave police Barazia Gjinore;
4Eco Contact Mjedisi;
5Aleanca e Organizatave për Personat me Aftësi të Kufizuara Të drejtat e njeriut (paaftësia)
6Institutum Virtutes Civilis (IVC) Demokraci;
7Grupi i ekspertwve Politikat publike;
8Aleanca e Organizatave për Personat me Aftësi të Kufizuara Personat me Aftësi të Kufizuara;
9Platforma pentru egalitate de gen (PEG) Barazia gjinore;
10Genesis Zhvillimi i komunitetit;
11Asociaţia inginerilor de instalaţii din Republica Moldova (AIIRM) Inxhinieri, Mjedis;

 

#Emri i OrganizatavePersoni kyçFusha e veprimtarisë
1Fenomena Forcimi i grave, BPGJ, forcimi i grave rurale;
2CEP Integrimi në BE, politika publike, reforma e administratës publike
3Partneri Srbija Sundimi i ligjit, transparenca, ndërmjetësimi, zgjidhja e konflikteve
4Femplatz Të drejtat e grave, lufta kundër dhunës ndaj grave;
5BCBP Siguria;
6WWF Serbia Mbrojtja e natyrës dhe mjedisit;
7Shoqata e Grave Gratë dhe gratë viktima të dhunës në familje; barazia gjinore;
8EUNI, Niš Arsim i ri, joformal; Avokim për Barazi Gjinore;
9Protecta, Niš Fuqizimi i të rinjve;
10Sacuvajmo selo, Priboj  Fuqizimi i grave rurale;

 

#Emri i OrganizatavePersoni kyçFusha e veprimtarisë
1Active Zone, Cetinje Mbrojtja e mjedisit, të drejtat e njeriut dhe të pakicave, të drejtat e kafshëve, inkurajimi i vullnetarizmit;
2Aleanca e Grave për Zhvillim, Nikšić Barazia gjinore, përfshirja sociale, zhvillimi i qëndrueshëm;
3SPES, Podgorica Demokracia, Solidariteti, të Drejtat e Njeriut, Zhvillimi Kulturor dhe Drejtësia Sociale;
4Liga e Grave votuese, Nikšić Pozicioni i të rinjve, aktivizmi në bashkësitë lokale, forcimi ekonomik;
5Rrjeti i dialogut tw hapur (MOD), Podgorica Demokratizimi, zhvillimi dhe monitorimi i politikave publike;
6NGO Nada, Herceg Novi Integrimi evropian i Malit të Zi;
7Sindikata e Mjekëve SDMCG Të drejtat e mjekëve;
8Urban Nova, Herceg Novi Përfaqësimi i një kulture kundër dhunës, përfshirje sociale, përparimi i pozitës së grave;
9Nisma për të rinjtë me aftësi të kufizuara, IMI Boke Të drejtat e njeriut, përfshirja sociale;
10Shoqata e të Rinjve me Aftësi të Kufizuara të Malit të Zi – UMHCG Të drejtat e njeriut, përfshirja sociale
11Dragulj, Podgorica Të drejtat e njeriut, përfshirja sociale;

#Emri i OrganizatavePersoni kyçFusha e veprimtarisë
1Organizata për Reforma Lokale – EULOC Të drejtat e njeriut (pa dallim gjinia, raca, gjuha, feja ose origjina politike dhe etnike), promovimi i të drejtave të komuniteteve dhe integrimi i tyre në shoqëri, çështjet e të rinjve, qeverisja e mirë;
2Shoqata e Biznesit të Grave (WBA) Barazia gjinore, vetëqeverisja lokale;
3Mitrovica Women Association for Human Rights (MWAHR) Fuqizimi ekonomik, të drejtat e njeriut, të drejtat e grave, të drejtat e fëmijëve, fuqizimi politik, përfshirja e grave në vendimmarrje;
4Shoqata e Grave Aureola Fuqizimi ekonomik, arsimi, barazia gjinore, të drejtat e njeriut, të drejtat e grave, të drejtat e fëmijëve;
5Instituti GAP Qeverisja e mirë, monitorimi i punës së institucioneve publike;
6Demokracia për Zhvillim (D4D) Analiza e politikave dhe kërkimeve, qeverisja e mirë dhe interesi publik, zgjedhjet dhe partitë politike, dialogu rajonal dhe bashkëpunimi;
7Youth Association for Human Rights (YAHR) Demokracia, Toleranca, Barazia Gjinore;
8Ruka Ruci Fuqizimi ekonomik, ndihma psikosociale, rehabilitimi dhe ri-integrimi;
9Shoqata e grave të kthyera “Naš dom” Të drejtat e njeriut; barazia gjinore, parandalimi i dhunës në familje;
10Kosovo Women Initiative Qeverisje e mirë;
11EcoKos Women (EKW) Mjedisi, të drejtat e grave, barazia gjinore, arsimi i qëndrueshëm;

 

#Здружение Назначено лице Област на делување
1Organizata e Gruas “Nature” Barazia gjinore, lufta kundër dhunës
2Shoqata e grave të biznesit në BeH Fuqizimi i grave, fuqizimi ekonomik;
3Qendra e hapur e Sarajevës Të drejtat e njeriut dhe përfshirja sociale, politika publike; Të drejtat LGBTI;
4Shoqata e Grave Maja Kravica Forcimi i grave, fuqizimi ekonomik i grave rurale;
5Shoqata “Donna” Të drejtat e grave, barazia gjinore, fuqizimi i grave;
6United Women Banja Luka Parandalimi i dhunës ndaj grave, forcimi i rolit të grave në pozicionet vendimmarrëse;
7Ceterum censeo Mbrojtja sociale, arsimi;
8Organizata e grave “Mozaiku i kulturës dhe traditës” Të drejtat e grave, parandalimi i dhunës ndaj grave;
9Shoqata “Vizioni Femëror” Të drejtat e grave, barazia gjinore, fuqizimi i grave;
10Shoqata “Gratë e reja” Të drejtat e grave, barazia gjinore, fuqizimi i grave;