Претрага

Procesi kreiranja politika i budžetiranja u Jugoistočnoj Europi i Republici Moldaviji zatvoreni su, netransparentni, te rezultiraju politikama koje ne odgovaraju jednako potrebama žena i muškaraca. Dodatno, javni resursi nisu raspodijeljeni na pravedan i jednak način muškarcima i ženama. Organizacije civilnog društva (OCD) imaju ograničene kapacitete za doprinos rodnoj procjeni budžeta kao Dokumenta politike i rijetko se fokusiraju na prikupljanje podataka o prihodima i rashodima kroz perspektivu pravičnosti, jednakosti i efikasnosti.

Program Gender Budget Watchdog Network (GBWN) za cilj ima osnaživanje uloge OCD kao interesne skupine koja doprinosi povećanju odgovornosti i transparentnosti te poboljšanju upravljanja javnim sredstvima kroz monitoring i procjene utjecaja rodnih politika i budžeta na rodnu ravnopravnost. GBWN je odredila opći cilj i tri specifična cilja:

Opći cilj: Povećati učešće OCD u procesima kreiranja politika i budžetiranja u Jugoistočnoj Europi i Republici Moldaviji kroz korištenje rodnog watchdog izvještavanja i umrežavanja.

Specifični ciljevi:

1: Ojačavanje kapaciteta OCD u korištenju alata rodno odgovornog budžetiranja prilikom procjene podudarnosti politika i budžeta s potrebama muškaraca i žena.

2: Razvoj mreže za efikasno zagovaranje politika, dijeljenje znanja i informacija, te poticanje veće odgovornosti vlasti.

3: Uključiti građane i građanke i doprinijeti promjenama politika koje će voditi rodnoj reformi javnih financija.

Ukratko, kroz sveobuhvatnu analizu, zagovaranje, prenos znanja drugim OCD i umrežavanje, GBWN stremi ka rješavanju nedostataka i proizvede trajne promjene za više balansiranu i isplativiju potrošnju javnih stredstava, s krajnjim ciljem rodno ravnopravnih društava u svim državama Jugoistočne Europe.