header-image

Dolazeći

10. GBWN Newsletter je stigao!

U ovom newsletter pronađite načine na koje se Gender Budget Watchdog Network umrežila s drugim mrežama, kao i naučene lekcije i razmijenjena iskustva sa relevantnim feminističkim inicijativama u Europi a

Read More »

Treća studijska posjeta GBWN: Irska

Od 5. do 7. aprila ove godine, delegacija Gender Budget Watchdog Networka održala je studijsku posjetu Dublinu, odnosno Irskoj, kako bi prikupila nova znanja i najbolje prakse rodno odgovornog budžetiranja

Read More »