Претрага

Analize

GBWN se fokusira na sveobuhvatnu analizu koristeći odgovarajuće alate za rodno budžetiranje, kao što su rodna analiza, procjena korisnika/ca rodnog budžeta, rodno budžetska cost-benefit analiza, rodno budžetska analiza efekata, rodna analiza budžetske potrošnje, rodna analiza budžetskih prihoda itd. Sve prikupljene podatke i informacije, članice GBWN razvijaju u sveobuhvatne studije i izvještaje koji predstavljaju jasnu sliku o otkrivenim nedostacima pojedinih politika u smislu njihovog doprinosa u postizanju rodne ravnopravnosti, ali i jednak i fer pristup dostupnim resursima i njihovo korišćenje od strane žena i muškaraca.

Zagovaranje

Ova je aktivnost usko povezana sa predhodnom, s obzirom da su osnova našeg zagovaranja nalazi i podaci dobijeni istraživanjem i analizom. Proces istraživanja kao takav mora težiti da da doprinos postizanju opipljivih i vidljivih rezultata (na primjer novi zakoni, nove politike, nove usluge, preraspodjela budžeta i procjena poreske politike, itd.), a zagovaranje je mogućnost za to. Naši partneri i saradnici su resorna ministarstva, prvenstveno regionalna ministarstva rada i socijalne politike, kao i ministarstva finansija, ali i sva druga ministarstva i vladine agencije u kojima postoji prostor za podizanje svijesti, posebno u pogledu javnih politika i planiranje programa za ukupnu ravnopravnost polova i jednak pristup i korišćenje resursa. Opštine su takođe partneri u procesu zagovaranja, s obzirom na to da se lokalne promjene i rodno-budžetke inicijative osjećaju brže i daju vidljive i opipljive rezultate u kratkom roku. Radeži da lokalne usluge i politike budu jednako dostupne i prilagođene različitim potrebama muškaraca i žena, čini opštinu inkluzivnom, odgovornom i onom koja daje odgovore lokalnom stanovništvu i predstavlja se kao moderna institucija koja svim građanima/kama nudi jednak tretman. Unaprijed dogovoreni sastanci, grupni sastanci, okrugli stolovi, konferencije, saslušanja, prisustvovanje sjednicama i raspravama samo su neki od alata koje GBWN primjenjuje za postizanje najoptimalnijih rezultata zagovaranja.

Izgradnja kapaciteta trećih OCD i umrežavanje

Naš pristup je postepen i odvijase u tri faze:

Faza 1 – izgradnja kapaciteta kroz trening (detaljnije objašnjeno u odjeljku „Trening“).

Naš set treninga nudi:

A) ROB trening za početnike/ce sa uvodnim znanjem o rodno osjetljivom budžetiranju i primjeni odgovarajućih alata u smislu javnih politika, programa i budžeta;

B) Napredna ROB obuka za dublja znanja o rodno osjetljivom budžetiranju sa mogućnošću pripreme detaljnih analiza i izvještaja o fiskalnim implikacijama za eventualne rodne promjene u javnim politikama i programima;

C) ROB obuka za javnu nabavku i javne finansije sa ciljem integrisanja roda u javne finansije i javnu nabavku, kako bi se ti procesi prilagodili i omogućili jednak pristup i korist za muškarce i žene, u skladu s njihovim različitim potrebama.

Faza 2 – mentorska podrška za pripremu budžetke inicijative;

Faza 3 – zagovaranje promjena baziranih na rodno budžetskim inicijativama;

GBWN je posebno zadovoljan radom sa ženskim organizacijama, think tank-ovima i udruženjima za javne finansije. Međutim, dobro su došle sve nevladine organizacije koje interesuje ROB da se pridruže rodno odgovornoj porodici i daju nesebičan doprinos pravednijim zemljama u pogledu pola na zapadnom Balkanu i u Republici Moldaviji.