Претрага

Za ovaj trening GBWN je razvio 6 (šest) sledećih modula:

Modul 1: Koncepti rodne ravnopravnosti; (00:00:00 – 01:03:30)

Modul 2: Rodno odgovorno budžetiranje ili  orodnjavanje javnih finansija; (01:04:30 – 02:18:50)

Modul 3: Budžet i analiza prihoda budžeta; (02:21:53 – 03:23:50)

Modul 4: Analiza učestalosti budžetskih izdataka (03:23:55 – 03:52:06)

Modul 5: Izvještaj o izvršenju budžeta(04:53:26 – 05:47:40)

Module : Javne nabavke i orodnjavanje (05:48:00 – 06:24:53)

I za ovaj trening su razvijeni i dodatni materijali, poput domaćih zadataka i vježbi kako bi se u potpunosti razumjeli kurikulumi i obezbijedila praktična primjena stečenog znanja.