Претрага

Gender Budget Watchdog Network regionalna je mreža koja nastoji unaprijediti rodno odgovorno budžetiranje na Zapadnom Balkanu i u Republici Moldaviji, u smjeru efikasnijeg, transparentnijeg i pravednijeg korištenja sredstava u korist žena i muškaraca. Mreža svoje ciljeve postiže izgradnjom znanja i prihvaćanjem feminističke ekonomije, kao i istraživanjima koja uključuju rodnu analizu, razmjenu iskustava, suradnjom s drugim zainteresiranim stranama, jačanjem kapaciteta za rodno odgovorno budžetiranje, zagovaranje i analizu politika.

Zamišljamo svijet u kojem se sredstva raspoređuju na učinkovit, transparentan, pravedan i pravičan način koji koristi i zadovoljava potrebe različitih muškaraca, dječaka, žena i djevojčica.

Postoje tri opcije za proširenje GBWN mreže: kroz pojedinačnu prijavu ROB projekata, organizacija ili stručnjaka/stručnjakinja.

Pre nego što završite registraciju, molimo Vas da pročitate Statut i Kodeks ponašanja GBWN-a kako biste se upoznali sa uslovima za članstvo i principima mreže

Tutorijal za registraciju

Registracija organizacije

Postavite miš na karticu glavnog menija Regionalne mreže, a zatim odaberite državu u kojoj se organizacija nalazi – na primjer Sjeverna Makedonija. Nakon toga, podkartica će prikazati tri opcije (kao na fotografiji). Odaberite Registracija organizacije. Morate popuniti sva obavezna polja s kratkim opisom Vaše organizacije. Kada završite registraciju, potvrdite svoj unos klikom na link za potvrdu u prijemnom sandučetu e-pošte koju ste koristili za registraciju. Nakon toga, administrator GBWN-a će odobriti Vaš unos i profil Vaše organizacije će se prikazati na e-platformi.

Registracija projekta

Postavite miš na karticu glavnog izbornika u Regionalnoj mreži, a zatim odaberite državu u kojoj se projekt trenutno vodi – na primjer Republika Moldavija. Nakon toga, otvorit će se tri opcije (kao na fotografiji). Odaberite Registracija projekta. Morate popuniti sva obavezna polja s opisom Vašeg projekta vezanog za ROB i/ili rodnu ravnopravnost. Kada završite registraciju, potvrdite svoj unos klikom na link za potvrdu u prijemnom sandučetu e-pošte koju ste koristili za registraciju. Nakon toga, administrator GBWN-a će odobriti Vaš unos i podaci o projektu će se prikazati na e-platformi

.

Registracija stručnjaka/stručnjakinja

Postavite miš na karticu glavnog izbornika u Regionalnoj mreži, a zatim odaberite zemlju u kojoj radite kao stručnjak/stručnjakinja. U slučaju da radite u različitim zemljama, odaberite svoju državu prema državljanstvu/prebivalištu, ali u opisu navedite geografska područja na kojima djelujete. Odaberite Registracija stručnjaka/kinja. Morate popuniti sva potrebna polja kratkim odgovorima koji objašnjavaju Vaše iskustvo, obrazovanje i stručnost u polju rodno odgovornog budžetiranja i/ili rodnoj ravnopravnosti. Kada završite registraciju, potvrdite svoj unos klikom na link za potvrdu u prijemnom sandučetu e-pošte koju ste koristili za registraciju. Nakon toga, administrator GBWN-a odobrava Vaš unos i Vaš profil će biti prikazan na e-platformi.

(!) NAPOMENA: U SLUČAJU KADA SE JEDNA OSOBA ŽELI PRIJAVITI NA VIŠE OPCIJA (ORGANIZACIJA, PROJEKAT, STRUČNJAK/INJA), PRIJAVLJUJE SE S RAZLIČITIH ADRESA E-POŠTE IZ SIGURNOSNIH RAZLOGA.