Blerina Xhani nga Shqipëria është një këshilltare për një kohë të gjatë mbi buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, si në vendin e saj të lindjes ashtu edhe jashtë tij. Brenda programit të trajnimit të RrMBGj, Xhani është përgjegjëse për modulet që lidhen me prokurimin publik dhe integrimin gjinor dhe raportimin e ekzekutimit të buxhetit.