Caută

Dr. Marija Risteska, cu o experiență de 20 de ani în domeniul egalității de gen și al bugetării sensibile la gen (BSG), este responsabilă de modulele care cuprind conceptele de bază ale egalității de gen și BSG, bune practici, monitorizarea politicilor publice din perspectiva integrării dimensiunii de gen și elaborarea de rapoarte cuprinzătoare.

Riste Jurukovski deține diplomă de masterat în Economie, având o experiență profesională de peste 13 ani în sectoarele public, de afaceri și civic. , Riste Jurukovski este specializat în analiza politicilor publice și evaluarea impactului de reglementare, precum și în realizarea studiilor de fezabilitate. Posedă cunoștințe aprofundate în domeniul BSG și este responsabil de modulele legate de execuția bugetară, precum și de planificarea veniturilor și cheltuielilor cu includerea dimensiunii de gen .

Mirela Arqimandirti este responsabilă de asigurarea transferului de cunoștințe asociate conceptelor de egalitate de gen.

Slavica Strikovic este responsabilă de modul care se referă la analiza cheltuielilor cu includerea dimensiunii de gen.

Nicole Farnsworth a acumulat o experiență solidă în domeniul BSG, iar în cadrul GBWN, este responsabilă de modulele privind tehnicile de pledoarie în domeniul BSG, precum și de abilitare a femeilor.

În cadrul GBWN, Nerina Guri este responsabilă de instruirile ce se referă la integrarea perspectivei de gen în achizițiile publice și BSG, și anume, achiziționarea de bunuri și servicii cu integrarea dimensiunii de gen.

Natalia Vozian este un consultant cu experiență în domeniul politicilor publice și de gen. Natalia posedă mai multe limbi străine. În ultimii 9 ani, a activat în mai multe proiecte și domenii de consultanță în materie de egalitate de gen, inclusiv eliminarea violenței față de femei, bugetarea sensibilă la gen, integrarea perspectivei de gen în politici în cadrul unor companii lider la nivel mondial și organizații ONU. Deținătoare a EMBA de la Universitatea din Sheffield și a certificării INSEAD, Programul internațional de diversitate de gen, Natalia a realizat peste 25 de proiecte la nivel național și global de dimensiuni de la medii la complexe și a sprijinit guvernele în elaborarea și implementarea de politici publice strategice, servicii și bugete pentru asigurarea sustenabilității socio-economice și egalității de gen.