Caută

Procesele de elaborare a politicilor bugetare în Europa de Sud-Est și în Republica Moldova sunt închise, insuficient de transparente, rezultând în politici care nu răspund în mod egal nevoilor femeilor și bărbaților. Mai mult, resursele publice nu sunt distribuite în mod echitabil și egal între bărbați și femei. Organizațiile societății civile (OSC) au capacități limitate de a contribui la evaluarea din punct de vedere a perspectivei de gen a bugetului, ca document de politică, și rareori se axează pe evaluarea echității, corectitudinii și eficienței procesului de colectare a veniturilor și de distribuție a cheltuielilor publice.

Rețeaua de monitorizare a bugetării sensibile la gen (Gender Budget Watchdog Network, GBWN) își propune să consolideze rolul OSC-urilor în calitate de părți interesate, care contribuie la creșterea responsabilității și transparenței și la îmbunătățirea gestionării banilor publici prin monitorizarea și evaluarea impactului politicilor și bugetelor sensibile la  gen asupra egalității de gen. GBWN are un obiectiv general și trei obiective specifice:

Obiectivul general: Consolidarea participării OSC-urilor la procesele de politici și de bugetare în Europa de Sud-Est și în Republica Moldova, prin utilizarea raportării și a rețelei de monitorizare a bugetelor sensibile la gen.

Obiectivele specifice:

OS1: Consolidarea capacității OSC-urilor de a folosi instrumente de bugetare sensibilă la gen pentru a evalua gradul de corespundere a politicilor și bugetelor cu necesitățile bărbaților și femeilor;

OS2: Crearea unei rețele în scop de pledoarie pentru politici eficiente schimb de cunoștințe și informații și consolidarea responsabilității guvernului;

OS3: Implicarea cetățenilor pentru a  contribui la schimbarea politicilor și la reformarea sistemului finanțelor publice din perspectiva egalității de gen.

Pe scurt, prin analize cuprinzătoare, activități de pledoarie, transfer de cunoștințe către alte OSC-uri și crearea de rețele, GBWN își propune să  impulsioneze schimbări de durată pentru utilizarea mai echilibrată și cheltuirea mai eficientă a banilor publici, scopul final fiind asigurarea egalității de gen în toate țările Europei de Sud-Est.