Pentru această formare, GBWN a elaborat 6 (șase) module, după cum urmează:

Modulul 1: Concepte privind egalitatea de gen;

Modulul 2: Bugetarea sensibilă la gen sau integrarea dimensiunii de gen în finanțele publice;

Modulul 3: Analiza bugetului și a veniturilor bugetare;

Modulul 4: Analiza incidenței cheltuielilor bugetare;

Modulul 5: Raport de executare a bugetului;

Modulul 6: Achizițiile publice și integrarea dimensiunii de gen;

Pentru această instruire au mai fost elaborate și materiale suplimentare, cum ar fi teme pentru acasă și exerciții, pentru a înțelege pe deplin curriculumul și pentru a asigura o aplicare practică a cunoștințelor dobândite.