header-image

Module BSG – nivel avansat

Formare avansată privind bugetarea sensibilă la gen este alcătuită din 5 (cinci) module, după cum urmează:

Modulul 1: Planificarea bugetară: analiza bugetară din perspectiva egalității între sexe, evaluarea relației cu politicile de gen, datele defalcate pe sexe și principalele grupuri-țintă;

Modulul 2: Evaluarea politicilor care integrează dimensiunea de gen și monitorizarea rapidă a impactului BSG asupra EG; liste de verificare utile;

Modulul 3: Eficiența costurilor și alocarea resurselor;

Modulul 4: Bune practici;

Modulul 5: Raport de execuție a bugetului cu includerea dimensiunii de gen;

Pentru această instruire au mai fost elaborate și materiale suplimentare, cum ar fi teme pentru acasă și exerciții, pentru a înțelege pe deplin curriculumul și pentru a asigura o aplicare practică a cunoștințelor dobândite.