header-image

Raport i ri monitorimi mbi ndikimin fiskal të krizës Covid-19 mbi gratë në Ballkanin Perëndimor dhe Republikën e Moldavisë