Search

Видео / тонски запис од вебинарот на тема „Родовата еднаквост и климатските промени“

Видео / тонски запис од вебинарот „Обезбедување на еднаквоста: родово-одговорно управување со јавните финансии и улогата на граѓанските организации“

Обучувачки видео модyл за РОБ во јавните финансии и јавните набавки

Обучувачки видео модул за РОБ за почетници