Konstruktivnom saradnjom do unapređenja rodne ravnopravnosti i ekonomskog osnaživanja žena

Na poziv Državne revizorske institucije, danas je sa predstavnicama Skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost, Ženskog kluba Skupštine, Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Vestminsterske fondacije za demokratiju i eksternim ekspertkinjama održan sastanak.…Continue readingKonstruktivnom saradnjom do unapređenja rodne ravnopravnosti i ekonomskog osnaživanja žena