Search

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГИ ЗА ДИЗАЈН: Дизајн на пет прирачници

Наслов на проектот: Зајакнување на транспарентноста и отчетноста за родова еднаквост преку зголемување на капацитетот на Мрежата за родово одговорно буџетирање, фаза II

Активност: Дизајн на пет Прирачници како дополнителни материјали за читање во рамки на алатките за Родово Одговорно Буџетирање

Опсег на работата:

A) Ангажирање на индивидуалец или агенција која врши професионален дизајн за дизајнирање на пет Прирачници, и тоа:

 • Guidebook on Gender Impact Assessments for Budgets – 35 страници
  Основен дизајн на англиската верзија, и ист дизајн на македонски, српски, албански и романски јазик.
 • Guidebook for gender budget watchdogging in climate change financing – 41 страница
  Основен дизајн на англиската верзија, и ист дизајн на македонски, српски, албански и романски јазик.
 • Guidebook on advocacy and lobbying for GRB and Climate Change – 30 страници
  Основен дизајн на англиската верзија, и ист дизајн на македонски, српски, албански и романски јазик.
 • Guidebook on Gender Budget Analysis – 30 страници
  Основен дизајн на англиската верзија, и ист дизајн на македонски, српски, албански и романски јазик.
 • Guidebook on Gender cost benefit/cost effectiveness assessment – 24 страници
  Основен дизајн на англиската верзија, и ист дизајн на македонски, српски, албански и романски јазик.

B) Тесна соработка дизајнерот со проектниот тим во текот на дизајнирањето за преглед и повратни информации.

C) Ревидирање и финализирање на дизајнот врз основа на добиените повратни информации.

Ве молиме прочитајте ги Условите за работа за повеќе детали за задачите и обврските, како и потребните квалификации за да бидете квалификуван за оваа задача.

Понудите да се достават на електронска адреса: varoshlija@crpm.org.mk

Краен рок за доставување на понудите:  14 февруари 2024 година, 17:00 ч.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *