Работилница за родот и климатските промени

  ЦИКП ги пречека GBWN партнерите во Северна Македонија од 20 до 25 јуни 2023. Првите два дена беа посветени на родот и климатските промени, митигација и адаптација. Ден 1…Continue readingРаботилница за родот и климатските промени

Работилница за застапување и лобирање на високо ниво

‘’Никогаш не плашете се да го кренете гласот за искреност и вистина и сочувство против неправдата, лагата и алчноста. Ако луѓето ширум светот … би го направиле ова, тоа би…Continue readingРаботилница за застапување и лобирање на високо ниво

Граѓанските организации со клучна улога во зајакнувањето на родовата еднаквост преку буџетите – главен заклучок на меѓународната конференција „Улогата на граѓанското општество во (родово-одговорното) буџетирање: учество, застапување и отчетност“

Меѓународната конференција „Улогата на граѓанското општество во (родово-одговорното) буџетирање: учество, застапување и отчетност“, што впрочем преставуваше заеднички настан организиран од страна на Мрежата за родово-одговорно буџетирање, UN Women и Меѓународното…Continue readingГраѓанските организации со клучна улога во зајакнувањето на родовата еднаквост преку буџетите – главен заклучок на меѓународната конференција „Улогата на граѓанското општество во (родово-одговорното) буџетирање: учество, застапување и отчетност“

Oд денеска – дессеттото гласило на МРОБ

Десеттото гласило на Мрежата за родово-одговорно буџетирање  ве информира за поврзувањата со други мрежи, како и за учењето и размената на искуства од соодветни феминистички иницијативи во Европа кои користат родови пристапи во јавните финансии и оданочувањето. Во исто време, гласилото ги прикажува…Continue readingOд денеска – дессеттото гласило на МРОБ

Ново гласило за новите достигнувања на Мрежата за родов надзор на буџетот

Нема подобро чувство од тоа да се увиди како напорите вложени во изминатите десет месеци влијаат на политиките и буџетите во Западен Балкан и Република Молдавија, како на државно, така…Continue readingНово гласило за новите достигнувања на Мрежата за родов надзор на буџетот