header-image

Poziv i agenda za webinar Sigurna ravnopravnost: rodno odgovorno upravljanje javnim financijama i uloga organizacija civilnog društva