Search

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГИ ЗА ДИЗАЈН: Дизајн на пет прирачници

Наслов на проектот: Зајакнување на транспарентноста и отчетноста за родова еднаквост преку зголемување на капацитетот на Мрежата за родово одговорно буџетирање, фаза II Активност: Дизајн на пет Прирачници како дополнителни…Continue readingЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГИ ЗА ДИЗАЈН: Дизајн на пет прирачници

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГИ ЗА ПРЕВОД: Превод на пет прирачници на македонски јазик

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГИ ЗА ПРЕВОД: Превод на пет прирачници на македонски јазик Цел: Мрежата за родово одговорно буџетирање (МРОБ) е институционализирана како ресурсен центар за ГО за РОБ Активност:…Continue readingЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГИ ЗА ПРЕВОД: Превод на пет прирачници на македонски јазик