Search

Мрежата за родово одговорно буџетирање (МРОБ) со задоволство го објавува вториот повик за прибирање пријави од страна на граѓанските организации (ГО) заинтересирани за бесплатна почетна или напредна обука за родово одговорно буџетирање (РОБ). Oбуките ќе бидат изведени преку посебна е-алатка, со што нема да бидат доведени во прашање мерките за заштита на здравјето.

Рокот за пријавување истекува на 25-ти мај 2021 година, а за повеќе подробности погледнете го целиот повик тука.