CRPM a prezentat comentarii

(04/12/2020)

Ministerul Finanțelor din Macedinia a prezentat proiectul legii organice a bugetului, CRPM contribuind la dezbaterea publică asupra acestui subiect. „Legea bugetului propusă menționează bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen doar în Articolul 3, unde, unul dintre cele 11 principii bugetare se referă la egalitatea de gen.

Principiul bugetării sensibile la gen se referă la luarea în considerare a egalității de gen în faza de planificare și executare a veniturilor și cheltuielilor bugetare. Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen consideră că nu este suficient și a prezentat următoarele comentarii la Legea Bugetului”.