Ново гласило за новите достигнувања на Мрежата за родов надзор на буџетот

Нема подобро чувство од тоа да се увиди како напорите вложени во изминатите десет месеци влијаат на политиките и буџетите во Западен Балкан и Република Молдавија, како на државно, така…Continue readingНово гласило за новите достигнувања на Мрежата за родов надзор на буџетот