Search

Во плејлистата подолу, можете да ги преслушате сите 6 модули од обуката под наслов „Родово одговорно буџетирање за почетници“.

Модулите течат согласно следниов распоред:

Модул 1: Вовед во родова еднаквост и родово одговорно буџетирање (клип 1);

Модул 2: Иницијативи за родово одговорно буџетирање (клип 2);

Модул 3: Родово разделена статистика, податоци за искористување на времето и родови индикатори (клип 3);

Модул 4: Алатки за РОБ (клип 4);

Модул 5: Вежби (клип 5);

Модул 6: Стратегии за лобирање и застапување (клип 6);