Search

Преку метод на триангулација и тоа во пет области (i) навременост со справувањето; (ii) Родово одговорно буџетирање (фискални мерки за справување со ковид -19); (iii) Транспарентност на процесот на справувањето со ковид-19; (iv) отчетност во справувањето со ковид-19 и неговото влијание врз жените и (v) родовото влијание на фискалните мерки за ковид-19, Мрежата за родов надзор на буџетот подготви сеопфатен мониторинг кој нуди сликовит приказ за секоја од земјите.

Целиот извештај можете да го погледнете тука.