Search

За да го минете онлајн обучувачкиот модул Напредна обука за РОБ, сè што треба да направите е:

(1) Пишете е-пошта на simonovski@crpm.org.mk или на visnjabacanovic@gmail.com во кое ќе ги наведете следниве подробности:

  • Име и презиме
  • Држава
  • Кратка мотивација зошто се пријавувате за обучувачкиот модул Напредна обука за РОБ

(2) Вашата пријава ќе биде разгледана и доколку ги исполнува сите услови, ќе добиете повратна е-пошта со корисничко име и лозинка.

(3) Со корисничкото име и лозинката се најавувате на платформата https://gbwnacademy.net/

(4) На почетната страна, кликнете во делот Gender responsive budgeting (GRB) [види слика](5) По кликот, ќе се отвори прозорец каде треба да го внесете корисничкото име и лозинката [види слика]

(6) Честитики! Успешно се најавивте. Одберете го Модулот 2 – Напредна обука за РОБ [види слика] и почнете со читање на содржините и пополнување на бараните задачи.