Тукушто излезе второто по ред гласило на Мрежата за родов надзор на буџетот.

Погледнете тука што сè направивме во изминатиот период со цел доближување на концептот за родово одговорно буџетирање до носителите на одлуки и стручната јавност.