Search

Тукушто излезе второто по ред гласило на Мрежата за родов надзор на буџетот.

Погледнете тука што сè направивме во изминатиот период со цел доближување на концептот за родово одговорно буџетирање до носителите на одлуки и стручната јавност.