Search

„Обезбедување на еднаквоста: родово-одговорно управување со јавните финансии и улогата на граѓанските организации“ – трет вебинар на Мрежата за родово-одговорно буџетирање

На 26-ти јануари 2022 година Мрежата за родово-одговорно буџетирање во рамките на проектот „Родово одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република Молдавија“, поддржан од Австриската агенција за развој (АДА) и Шведската

Read More »

Буџетот за 2022 не е доволно родово одговорен – заклучок на работниот состанок на Мрежата за родово-одговорно буџетирање и пратениците/чките

На 30.11.2021 година Собранието заедно со Мрежата за родово одговорно буџетирање организираше зум настан на кој расправаа за родовата перспектива на предлог буџетот за 2022 година. Мрежата за родово одговорно

Read More »

Втор вебинар на Мрежата за родов надзор на буџетот на тема „Во потрага по феминистичко опоравување од ковид-19 кризата“

Вчера, Мрежата за родов надзор на буџетот, го организираше вториот вебинар насловен „Во потрага по феминистичко опоравување од ковид-19 кризата“ на кој присуствуваа повеќе од 80 учесници. Службениот дел на вебинарот го отвори Олга Мартинез Гонсалес,

Read More »

Огромен интерес за првиот вебинар на тема „Родовата еднаквост и климатските промени“

На денешниот вебинар за родова еднаквост и климатски промени, во рамки на проектите „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за

Read More »

Претставена родово-фискалната анализа „Справување со ковид-19: како трошењето на јавните пари влијае на родовата еднаквост?“

Центарот за истражување и креирање полити во рамки на проектот „Мрежа за родово одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република Молдавија“, финансиски поддржан од Австриската агенција за развој и Шведската

Read More »