Search

Пред да заминеме на заслужен одмор, погледнете го најновото, петто по ред, гласило на Мрежата за родов надзор на буџетот за Западен Балкан и Република Молдавија кој го прикажува успехот и нашите напори за застапување околу спроведувањето на индикаторот SDG 5c1- „Број на земји со системи кои следат и јавно објавуваат буџетски алокации за родова еднаквост “. Исклучително сме горди што е забележан напредок во сите седум земји, особено по однос на транспарентноста и отчетноста на јавните алокации за родова еднаквост. Продолжуваме да набљудуваме, истражуваме, анализираме и да се залагаме за родови буџети.

Гласилото прочитајте го тука.