header-image

ЦИКП со свој придонес во јавната дебата по однос на предлог Законот за буџетите

ЦИКП со свој придонес во јавната дебата по однос на предлог Законот за буџетите

Министерството за финансии го презентираше нацрт Законот за Буџет. ЦИКП учествуваше во јавната расправа: “Предложениот Закон за буџети, родовото одговорно буџетирање го споменува само во член 3 каде меѓу 11теContinue readingЦИКП со свој придонес во јавната дебата по однос на предлог Законот за буџетите