header-image

Прва од низата средби за застапување за РОБ – Министерството за финасии покажа волја за соработка

Повик на МРОБ за ангажирање евалуатор

Во рамките на проектот „Мрежа за родовo одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република Молдавија“, бараме евалуатор кој/а ќе спроведе среднорочна и завршна проценка за ефикасноста, перформансите и одржливоста наContinue readingПовик на МРОБ за ангажирање евалуатор