header-image

Активности

Буџетот за 2022 не е доволно родово одговорен – заклучок на работниот состанок на Мрежата за родово-одговорно буџетирање и пратениците/чките

На 30.11.2021 година Собранието заедно со Мрежата за родово одговорно буџетирање организираше зум настан на кој расправаа за родовата перспектива на предлог буџетот за 2022 година. Мрежата за родово одговорно

Прочитај повеќе »

Втор вебинар на Мрежата за родов надзор на буџетот на тема „Во потрага по феминистичко опоравување од ковид-19 кризата“

Вчера, Мрежата за родов надзор на буџетот, го организираше вториот вебинар насловен „Во потрага по феминистичко опоравување од ковид-19 кризата“ на кој присуствуваа повеќе од 80 учесници. Службениот дел на вебинарот го отвори Олга Мартинез Гонсалес,

Прочитај повеќе »

Нов мониторинг извештај за фискалното влијание на кризата предизвикана од ковид-19 врз жените и мажите во Западен Балкан и Република Молдавија

Преку метод на триангулација и тоа во пет области (i) навременост со справувањето; (ii) Родово одговорно буџетирање (фискални мерки за справување со ковид -19); (iii) Транспарентност на процесот на справувањето

Прочитај повеќе »

Прв мрежен состанок на МРОБ

Од 24-ти до 26-ти овој месец во Жабљак (Црна Гора), се одржа првиот мрежен состанок на Мрежата за родов надзор на буџетот. На состанокот присуствуваа преставници од сите организации кои

Прочитај повеќе »

Излезе петтото гласило на Мрежата за родов надзор на буџетот

Пред да заминеме на заслужен одмор, погледнете го најновото, петто по ред, гласило на Мрежата за родов надзор на буџетот за Западен Балкан и Република Молдавија кој го прикажува успехот

Прочитај повеќе »

Огромен интерес за првиот вебинар на тема „Родовата еднаквост и климатските промени“

На денешниот вебинар за родова еднаквост и климатски промени, во рамки на проектите „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за

Прочитај повеќе »

Покана за вебинар „Родовата еднаквост и климатски промени“

Почитувани, Центарот за истражување и креирање политики во име на Мрежата за родов надзор на буџетот за Западен Балкан и Република Молдавија и проектот „Низ женски леќи“ има чест да Ве покани на

Прочитај повеќе »

Ново издание на гласилото на МРОБ – колку родово одговорни беа националните мерки за справување со ковид-19?

Новото гласило #4 ги претставува наодите од фискалните проценки кои упатуваат на нерамномерна распределба на јавните средства и поединечните програми за помош на претпријатијата и  спас на работните местa, a

Прочитај повеќе »

Втор круг обуки за родово одговорно буџетирање во рамки на МРОБ

Мрежата за родово одговорно буџетирање (МРОБ) со задоволство го објавува вториот повик за прибирање пријави од страна на граѓанските организации (ГО) заинтересирани за бесплатна почетна или напредна обука за родово

Прочитај повеќе »

Мрежата за родов надзор на буџетот со второ издание на проектното гласило

Тукушто излезе второто по ред гласило на Мрежата за родов надзор на буџетот. Погледнете тука што сè направивме во изминатиот период со цел доближување на концептот за родово одговорно буџетирање до носителите

Прочитај повеќе »

Претставена родово-фискалната анализа „Справување со ковид-19: како трошењето на јавните пари влијае на родовата еднаквост?“

Центарот за истражување и креирање полити во рамки на проектот „Мрежа за родово одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република Молдавија“, финансиски поддржан од Австриската агенција за развој и Шведската

Прочитај повеќе »

ЦИКП ја претставува фискална анализа „ Справување со ковид- 19: како трошењето на јавните пари влијае на родовата еднаквост?“

Центарот за истражување и креирање полити во рамки на проектот „Мрежа за родово одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република Молдавија“, финансиски поддржан од Австриската агенција за развој и Шведската

Прочитај повеќе »

Нова публикација од МРОБ – стекнато знаење за исполнувањето на индикаторот за одржлив развој 5.Ц.1 во Западен Балкан и Република Молдавија

На кус, но опфатен начин, публикацијата нуди пресек на исполнувањето на индикаторот за одржлив развој 5.Ц.1 во Западен Балкан и Република Молдавија, истовремено нудејќи прпеораки за надминување на постојните предизвици.

Прочитај повеќе »

Излезе првиот број на гласилото на МРОБ

Погледнете го кусиот пресек на досега спроведените активности во рамки на проектот „Мрежа за родово одговорно буџетирање за Западен Балкан и република Молдавија“, поместен во првото издание на проектното гласило.

Прочитај повеќе »

ЦИКП со свој придонес во јавната дебата по однос на предлог Законот за буџетите

Министерството за финансии го презентираше нацрт Законот за Буџет. ЦИКП учествуваше во јавната расправа: “Предложениот Закон за буџети, родовото одговорно буџетирање го споменува само во член 3 каде меѓу 11те

Прочитај повеќе »

Прва од низата средби за застапување за РОБ – Министерството за финасии покажа волја за соработка

На 16-ти Ноеври оваа година, тимот ЦИКП ангажиран во проектот Мрежа за родово одговорно буџетирање оствари средба со претставници од  Министерството за финансии, поточно од секторите за макроекономија, буџетирање и

Прочитај повеќе »

Повик на МРОБ за ангажирање евалуатор

Во рамките на проектот „Мрежа за родовo одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република Молдавија“, бараме евалуатор кој/а ќе спроведе среднорочна и завршна проценка за ефикасноста, перформансите и одржливоста на

Прочитај повеќе »