header-image

Активности

Нова публикација од МРОБ – стекнато знаење за исполнувањето на индикаторот за одржлив развој 5.Ц.1 во Западен Балкан и Република Молдавија

На кус, но опфатен начин, публикацијата нуди пресек на исполнувањето на индикаторот за одржлив развој 5.Ц.1 во Западен Балкан и Република Молдавија, истовремено нудејќи прпеораки за надминување на постојните предизвици.

Прочитај повеќе »

Излезе првиот број на гласилото на МРОБ

Погледнете го кусиот пресек на досега спроведените активности во рамки на проектот „Мрежа за родово одговорно буџетирање за Западен Балкан и република Молдавија“, поместен во првото издание на проектното гласило.

Прочитај повеќе »

ЦИКП со свој придонес во јавната дебата по однос на предлог Законот за буџетите

Министерството за финансии го презентираше нацрт Законот за Буџет. ЦИКП учествуваше во јавната расправа: “Предложениот Закон за буџети, родовото одговорно буџетирање го споменува само во член 3 каде меѓу 11те

Прочитај повеќе »

Прва од низата средби за застапување за РОБ – Министерството за финасии покажа волја за соработка

На 16-ти Ноеври оваа година, тимот ЦИКП ангажиран во проектот Мрежа за родово одговорно буџетирање оствари средба со претставници од  Министерството за финансии, поточно од секторите за макроекономија, буџетирање и

Прочитај повеќе »

Повик на МРОБ за ангажирање евалуатор

Во рамките на проектот „Мрежа за родовo одговорно буџетирање во Западен Балкан и Република Молдавија“, бараме евалуатор кој/а ќе спроведе среднорочна и завршна проценка за ефикасноста, перформансите и одржливоста на

Прочитај повеќе »