Search

Во овој дел можете да го пријавите Вашиот тековен проект (посредно или непосредно) поврзан со родово – одговорното буџетирање. Пополнете ги сите полиња на англиски јазик. Потоа, од страна на задолженото лице за одржување на интернет страницата, ќе добиете известување за успешна пријава на соодветниот проект.   

  • Region
  • Name of project / initiative
  • Duration in Years
  • Target Groups
  • Main Activities
  • Short Description
  • Implementation Country / Region
  • Donor