Rodno odgovorno budžetiranje nije samo pitanje socijalne pravde, već́ neophodan preduslov za održivi razvoj i društvenu koheziju. Ovo je jedan od zaključaka radionice o rodno odgovornom budžetiranju, koju je 19. novembra 2021. godine u Podgorici organizovala Misija OEBS-a u Crnoj Gori, u saradnji sa Sekretarijatom Savjeta za konkurentnost i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja.

Na radionici je učestvovalo oko 40 predstavnika Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstva odbrane I Ministarstva ekonomskog razvoja. Učesnici su naučili kako da definišu i unesu rodne indikatore u informacioni sistem za upravljanje programskim budžetom i kako da sačine izjavu o rodno odgovornom budžetiranju.

 

„Rodno odgovorno budžetiranje je prilika za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti i ekonomije u cjelini, jer kroz rodno odgovorno budžetiranje doprinosimo ekonomskom rastu“, kazao je generalni direktor Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija, Bojan Paunović.

U postupku procesa pripreme Budžeta za 2022. godinu, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pripremilo je Uputstvo za pripremu budžeta za 2023. godinu, gdje je integrisan programski budžet. Svaka potrošačka jedinica će zahtijevati izjavu u kojoj se navode rodni prioriteti i budžetske mjere usmjerene na jačanje rodne ravnopravnosti.

Ova aktivnost bila je uvod u implementaciju uslova rodnog budžetiranja, a Misija će nastaviti da podržava razvoj kapaciteta Vladinih institucija u ovom pravcu i u 2022. godini.

Izvor: Misija OEBS-a u Crnoj Gori