Na lako shvatljiv ali i sveobuhvatan način – donosimo vam informacije o ostvarenju indikatora 5.C.1 Ciljeva održivog razvoja u regiji Zapadnog Balkana i Republici Moldaviji.

Dokument dostupan na engleskom jeziku na sljedećem LINKU.