header-image

Kërkesa për aplikime për ndërtimin e kapaciteteve në buxhetimin e përgjigjshëm gjinor nga Rrjeti i Mbikëqyrjes së Buxhetit Gjinor

Rrjeti Mbikëqyrës i Buxhetit Gjinor (GBWN) shpall thirrjen për aplikime për përfaqësuesit e shoqërisë civile të interesuar të marrin pjesë në një trajnim, falas, në lidhje me koncepte fillestare ose të avancuara të Buxhetimit të Përgjigjshëm Gjinor. Organizatat e shoqërisë civile (OSHC) që marrin pjesë në trajnimet interaktive do të kenë të drejtë të aplikojnë për një grant në mënyrë që të hulumtojnë dhe shkruajnë Raporte Vëzhgimi të Buxhetimit Gjinor dhe Vlerësimet e Politikave të Buxhetit Gjinor në praktikë, me ndihmën nga ekspertët e buxhetimit gjinor.

Kliko ketu te lexosh thirrjen e plote.