n perioada 5-7 aprilie a acestui an, reprezentanții Rețelei de monitorizare a bugetelor sensibile la gen – GBWN au efectuat o vizită de studiu în orașul Dublin, Irlanda, cu scopul de a obține noi cunoștințe și bune practici privind bugetarea sensibilă la gen în această țară și pentru a le aplica la întoarcere, ca parte a actualului proiect, dar și în activitățile ulterioare. În timpul vizitei de studiu de trei zile, am vizitat mai multe instituții și organizații care lucrează împreună pentru a consolida BSG în Irlanda. Printre autoritățile vizitate se numără: Ministerul Cheltuielilor Publice și Reformei, Ministerul Copiilor, Egalității, Dizabilității, Integrării și Tineretului, întâlnirea cu deputatul Neasa Hurigan din cadrul Parlamentul irlandez, care prezidează Comisia pentru Supravegherea Bugetului, precum și Autoritatea pentru Învățământul Superior, Colectivul Rețelelor de Femei, Comisia Irlandeză pentru Drepturile Omului și Egalitate.

De altfel, am fost invitați ai Consiliului Național al Femeilor din Irlanda, unde am făcut cunoștință cu trei practici importante de BSG în această țară în vederea realizării unui buget echitabil, adesea inițiate și conduse de Consiliu, ca o contribuție la principiile bugetării pentru bunăstare și egalitate. Menționăm și cooperarea strânsă dintre membrii Consiliului în vederea întocmirii declarațiilor pre-bugetare, precum și implicarea intensă în așa-numitele adunări civice pentru a face auzită vocea cetățenilor din teritoriu.

Pentru a deschide calea pentru o viitoare cooperare și parteneriat comun, Jennifer McCarthy Flynn, care reprezintă Consiliului Național al Femeilor din Irlanda și Marija Risteska, care reprezintă GBWN au semnat un Memorandum de Înțelegere care va servi drept platformă pentru schimbul de cunoștințe și idei noi pentru îmbunătățirea BSG, atât în Irlanda cât și în Balcanii de Vest şi în Republica Moldova.

Vizita de studiu s-a încheiat cu o masă rotundă cu tematica ”Rolul femeilor în comunitatea din Dublin”, unde autorul Peter Sheridan și profesorul Trinity College Carmel O’Sullivan au vorbit despre contribuția istorică și actuală a femeilor din capitala Irlandei.