header-image

Регистрација на проект

Во овој дел можете да го пријавите Вашиот тековен проект (посредно или непосредно) поврзан со родово – одговорното буџетирање. Пополнете ги сите полиња на англиски јазик. Потоа, од страна на задолженото лице за одржување на интернет страницата, ќе добиете известување за успешна пријава на соодветниот проект. Со тоа, проектот и службено станува дел од регионалната МРОБ.   

  • Region
  • Name of project / initiative
  • Duration in Years
  • Target Groups
  • Main Activities
  • Short Description
  • Implementation Country / Region
  • Donor