header-image

Регистрација за организација

Во овој дел можете да го пријавите Вашиот здружение кое на посреден или непосреден начин делува на полето на унапредување на родово – одговорното буџетирање. Пополнете ги сите полиња на англиски јазик. Потоа, од страна на задолженото лице за одржување на интернет страницата, ќе добиете известување за успешна пријава на соодветното здружение. Со тоа, здружението и службено станува дел од регионалната МРОБ.   

  • Region
  • Name of Organization
  • Date of establishment
  • Short Description of the Organization
  • Years of Experience in GRB of the Organization
  • Country / Region of Work
  • Short Description of Implemented Projects and Achieved Results