Međunarodna konferencija o ulozi OCD u rodno odgovornom budžetiranju: učešće, zagovaranje i odgovornost, zajednički događaj Gender Budget Watchdog Networka, UN Womena i Međunarodnog budžetskog partnerstva održan je od 26. do 29. juna 2022. u Ohridu. Ciljevi konferencije bili su da se (i) promoviraju različite uloge civilnog društva u razvoju rodne ravnopravnosti kroz korištenje alata rodno odgovornog budžetiranja, (ii) razmjena iskustava organizacija, vlasti, te međunarodnih organizacija o efikasnim strategijama i pristupima u korištenju alata ROB-a kako bi se djelovalo na politike i budžete, uključujući i period COVID-19 krize, te (iii) omogućavanje umrežavanja i izgradnje strateških partnerstava između navedenih aktera.

Konferencija je uključivala sedam panela i deset radionica, te okupila preko 60 učesnika i učesnica iz 18 država Europe, Amerike, Azije i Afrike.

Aktivisti/ce, istraživači/ce, te zagovarači/ce za rodnu ravnopravnosti razgovarali/e su o ulozi OCD u uključivanju rodnih pitanja u politike i budžete, posebice u vremenima kada se u odgovorima na situacije ne uključe različite potrebe žena i muškaraca uzrokovane zdravstvenim, ekonomskim i drugim krizama.

Učesnici/ice imali/e su šansu uvidjeti različite pristupe u jačanju učešća OCD na lokalnom i centralnom nivou donošenja odluka i budžetskim procesima, te korist koju orodnjavanje politika i usluga donosi. Konferencija je svojevrsni forum za prezentaciju pristupa, izazova, uspjeha, te naučenih lekcija iz ove tematike.

Konferencija je bila i prostor za OCD kao zagovaračke organizacije da raspravljaju o izazovima i pristupima za uspješno zagovaranje rodno odgovornog budžetiranja.

OCD također imaju važno ulogu u monitoringu upravljanja i raspodjele javnih sredstava za različite potrebe žena i muškaraca. Njihov rad u vrijeme pandemije je dodatno relevantan, posebice u kriznom menadžmentu. Stoga su metodologije nadzora i rezultati istih bili dijelom diskusije na konferenciji.

OCD moraju biti partneri vlastima (lokalnim i centralnim) u suzbijanju negativnih utjecaja, te uključenju rada OCD u reforme javnih financija, što je i prioritizirano tokom konferencije.

Uzimajući u obzir da se u državama u razvoju 14% budžeta ne izvrši, pitanje kredibiliteta budžeta također je bila jedna od tema, dok su se metode procjene utjecaja neizvršenja budžeta na rodnu ravnopravnost stavile u fokus ovih diskusija.

Radionice i aktivnosti vezane za umrežavanje bile su najdinamičniji dio konferencije. Učesnici/ice su se složili/e da je umrežavanje od velike koristi, ali izgradnja koalicija nije jednostavna. Kombinacija je to mnogo slojeva, interesa i različitih aktera. Ova raznolikost donosi i izazove poput upotrebe različitih metodologija i okvira, te različitog shvatanja rodnog učešća. No, s druge strane, ove različitosti doprinose razmjeni ideja i iskustava iz različitih konteksta i perspektiva, što na kraju doprinosi jačanju svih onih koji/e su uključeni/e u te procese.