Acest buletin informativ evidențiază eforturile GBWN de a stabili legături cu alte rețele, de a învăța și de a face schimb de experiență cu privire la inițiativele feministe relevante din Europa, folosind abordări de gen în finanțele publice și fiscalitate. În același timp, buletinul informativ descrie activitățile GBWN pentru a îmbunătăți relațiile dintre membrii rețelei.