Ky buletin tregon përpjekjet e RrMBGj-së për t’u lidhur me rrjete të tjera dhe për të mësuar dhe shkëmbyer përvoja nga iniciativat përkatëse feministe në Evropë duke përdorur përspektiven gjinore në financa publike dhe taksa. Në të njëjtën kohë buletini përshkruan aktivitetet e RrMBGj për të përmirësuar rrjetëzimin midis anëtarëve të rrjetit.