U ovom newsletter pronađite načine na koje se Gender Budget Watchdog Network umrežila s drugim mrežama, kao i naučene lekcije i razmijenjena iskustva sa relevantnim feminističkim inicijativama u Europi a koje se tiču korištenja rodnih pristupa u javnim financijama i oporezivanju. U isto vrijeme newsletter donosi sve aktivnosti GBWN-a usmjerene ka poboljšanju umrežavanja organizacija članica Mreže.