Odbor za rodnu ravnopravnost je na danas održanoj tematskoj sjednici, diskutovao o rodno odgovornom budžetiranju u Crnoj Gori i ulozi Državne revizorske institucije.

Na 17. sjednici je razgovarano o predstojećim aktivnostima koje je potrebno realizovati u narednom periodu, kako bi se osnažio proces kontrole primjene budžeta.

Sjednici su prisustvovali/e: dr Branislav Radulović, senator Državne revizorske institucije, Jadranka Delibašić, državna revizorka – rukovoditeljka Odjeljenja za razvoj revizije uspjeha, mr Bojan Božović, državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, dr Milena Lipovina-Božović, državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Olivera Vukajlović,  v.d. direktorica Direktorata za unapređenje konkuretnost u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Paško Pehar, politički službenik u Delegaciji Evropske unije, Marija Šuković, šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Marija Dragojević, konsultantkinja za pravna pitanja u Sekretarijatu Savjeta za konkurentnost, Slavica Striković, NVO „Ženska akcija“, Ana Milutinović, šefica Vestminsterske fondacije za demokratiju, Bojana Bulut, rukovoditeljka Parlamentarne budžetske kancelarije i predstavnici/e sekretarijata Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.