Danas je Centar za promociju civilnog društva potpisao ugovor sa još tri organizacije korisnice grant sredstava u okviru projekta Gender Budget Watchdog Network.

Na online događaju prezentiran je rad CPCD-a kao i Mreže, ali i upute za rad korisnica granta.

 

Ugovori su potpisani sa Udruženjem Naš koncept iz SarajevaCHR ImpAct iz Sarajeva, te Udruženjem žena NERA iz Konjica. Naš koncept će u sljedećih 6 mjeseci raditi na inicijativi koja podrazumijeva izdvajanje budžetske stavke za nabavku higijenskih uložaka djevojčicama iz socijalno ugroženih porodica u općini Stari Grad Sarajevo, CHR ImpAct će se baviti smanjenjem rodnog jaza u zapošljavanju u općini Novo Sarajevo, osvrćući se na Gender akcioni plan Općine, dok će se NERA iz Konjica baviti uključivanjem stvarnih potreba žena iz Konjica u općinske politike i programe, s posebnim fokusom na nezaposlenost, zdravstvo, obrazovanje i posljedice pandemije na žene iz ove općine.

Događaju su osim predstavnica prethodno spomenutih organizacija – Merjem Muharemović, Bojane Naimarević i Elvedine Alić, prisustvovale i prethodne korisnice sredstava Amela Hajvaz Pozderović (Ženska vizija, Tuzla), te Nada Marković (Maja Kravica, Bratunac).

Nada Marković je poželjela sreću organizacijama, naglašavajući kako je Gender Budget Watchdog Network u Bosni i Hercegovini porodica, te da stoje na raspolaganju novim organizacijama za sva pitanja vezana za rodno odgovorno budžetiranje, a Amela Hajvaz je naglasila važnost širenja Mreže.

Nakon potpisivanja ugovora, Elvedina Alić (UŽ NERA) rekla je

„zadovoljstvo je pristupiti potpisivanju ugovora projekta koji za cilj ima podizanje svijesti o rodno odgovornom budžetiranju. Hvala CPCD-u na divnoj ceremoniji. Mnogo podrške i mnogo ponuđenih ruku koje su nam potrebne za realizaciju projekta kojim počinjemo talasanje rodno odgovornog budžetiranja u našem gradu. Ne bojimo se izazova, a veselimo se zacrtanim ciljevima, koji uz ovakve smjernice i podršku moraju biti ostvareni.“

Bojana Naimarević (CHR Impact) dodala je kako se nada da ćemo zajedno ispisati nove, pozitivne stranice bosanskohercegovačkog društva.