26. januara 2022. Gender Budget Watchdog Network je, u okviru projekta “Rodno odgovorno budžetiranje na Zapadnom Balkanu i u Republici Moldaviji”, uz podršku Austrijske razvojne agencije i Sida-e, organizirala webinar pod nazivom Osigurajmo ravnopravnost: Rodno odgovorno upravljanje javnim financijama i uloga organizacija civilnog društva.

Cilj webinara bio je razgovor o javnoj potrošnji i financijskoj odgovornosti, tačnije PEFA okviru za procjenu rodne odgovornosti upravljanja javnim financijama i ulozi OCD u poboljšanoj primjeni ove metodologije u regiji.

Webinar je otvorila i moderirala Nicole Farnsworth, predstavnica Kosovo Women’s Network, koja je i napravila kratak uvod o ulozi i samom značaju PEFA-e.

Tia Raappana, predstavnica PEFA-e bila je prva među govornicama. Ona je predstavila PEFA dopunski okvir za procjenu rodno odgovornog upravljanja javnim financijama, rekavši da je razvijen kako bi se olakšalo prikupljanje informacija i procijenilo u kojoj mjeri sistemi upravljanja javnim financijama promoviraju i doprinose rodnoj ravnopravnosti, kao i da se pozabavi različitim potrebama muškaraca i žena. Ona je dodala da je svrha procjene da se obezbijedi referentna vrijednost učinka naglašavanjem postignutog napretka i identificiranjem mogućnosti zemalja da svoje upravljanje javnim finansijama učine rodno odgovornijim kako bi se smanjila rodna nejednakost. Ona je snažno ohrabrila organizacije civilnog društva da koriste ove alate kao način vođenja dijaloga i sagledavanja praksi iz cijelog svijeta. Kako bi tema bila manje apstraktna, gospođa Raappana je podijelila 9 GRPFM indikatora sa učesnicama i učesnicima i naglasila važnost povezivanja GRPFM-a sa budžetskim ciklusima – ciklus pripreme budžeta, ciklus izvršenja budžeta, ciklus računovodstva i izvještavanja i eksterni nadzor i revizija.

Sljedeća se prisutnima obratila Maja Bosnić, predstavnica NIRAS International Consultinga. Ona je prisutne upoznala sa dobrim primjerima iz prethodno implementiranih projekata u Ukrajini i Indoneziji, kao i sa doprinosom lokalnih OCD. Međutim, njene ključne poruke bile su usmjerene ka mogućnostima za unapređenje upravljanja javnim financijama u pogledu rodne komponente kao što je npr. prikupljanje podataka razvrstanih po spolu i njihovo uključivanje u budžetsku dokumentaciju što bi omogućilo vlastima olakšane rasprave o uticaju programa i usluga, veći fokus na rodnu analizu kao osnovu za ROB, praćenje budžetskih izdvajanja za rodnu ravnopravnost i razmatranje uključivanja izvještaja o trenutnom statusu rodne ravnopravnosti i slično.

Posljednja se učesnicima i učesnicama obratila Mary Collins, iz Europskog ženskog lobija, naglašavajući da rodno odgovorno budžetiranje nije sistematski uvedeno, već se na njemu još uvijek eksperimentira i to traje predugo. Takođe je istakla važnost sprovođenja rodno odgovornog budžetiranja podsjetivši sve prisutne na webinaru da nijedna zemlja u Europskoj uniji (EU) ili bilo gdje u svijetu nije postigla rodnu ravnopravnost. Prema Indeksu rodne ravnopravnosti, indikatori Europskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE) pokazuju da je na skali od 100 EU dobila 66 bodova. Ovo zaista govori da je tempo veoma spor i da će nam trebati 60 godina da postignemo rodnu ravnopravnost, stoga se nastoji da se krene naprijed. Collins se također osvrnula na utjecaj pandemije COVID-19 i način na koji je ulogu žena u održavanju društva učinila vidljivom, ali i ogromne nejednakosti između muškaraca i žena širom svijeta, kao što je količina neplaćenog rada za njegu, rad u domaćinstvima, itd.

Nakon toga uslijedila je sesija pitanja i odgovora, kao i diskusija. Komentari i pitanja uglavnom su se odnosili na PEFA Okvir i indikator SDG 5.C.1, ulogu institucija EU u pogledu poboljšanja ROB-a, kao i primjenjivost monitoring metoda na lokalne nivoe.